ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 11/2565
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:17 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง