เปิดเผยราคากกลาง จ้างซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรโดยตีเส้นจราจรทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ชย ถ.1-0137 บ้านวังตะเฆ่-บ้านห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2018 เวลา 11:53 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง