เปิดเผยราคากลางจ้างเต็นท์ เวที และเครื่องเสียง ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 เวลา 10:51 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง