ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ในการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ของจังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2023 เวลา 14:48 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง