เปิดเผยราคากลาง ซื้อถังบรรจุยางแอสฟัลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร พร้อมระบบดูดยาง-ส่งยางและระบบทำความร้อนยาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 25 เมษายน 2018 เวลา 14:50 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง