เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน-บ้านหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:08 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง