เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค-บ้านโคกเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 12:08 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง