ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว-บ้านท่าขามแป อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:51 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง