ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านซับไทร ม.15 ต.วะตะแบก - บ้านห้วยยายจิ๋ว ม.1 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:29 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง