ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก (ตอนที่ 1) อ.เกษตรสมบูรณ์ , อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:51 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง