ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนสะอาด ม.10 ต.บ้านเล่า - บ้านนาวัง ม.2 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:56 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง