เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร (ตอนที่ 1) อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:01 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง