ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร (ตอนที่ 1) อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:03 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง