ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ เพื่อรับรองนักเรียนและผู้ร่วมงานบริเวณศูนย์อาหาร งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2023 เวลา 17:12 น. | เขียนโดย รนัฐกานต์ บุญโนนแต้