ขอบเขตของงาน จ้างเหมารถบัสโดยสาร เพื่อนำนักเรียนโรงเรียนสระพังวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2023 เวลา 13:22 น. | เขียนโดย รนัฐกานต์ บุญโนนแต้