ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ1-0083 บ้านจอก-บ้านสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2018 เวลา 16:30 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง