ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 11:36 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง