เปิดเผยราคากลางปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน อบจ.ชัยภูมิ (หลังใหม่) จำนวน 4 รายการ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2018 เวลา 16:30 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง