เปิดเผยราคากลางจ้างดำเนินงานตามตารางมอบหมายภารกิจเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสินิกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2018 เวลา 19:37 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง