ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2024 เวลา 16:39 น. | เขียนโดย นางสาวสุกานดา จิตรักสินธ์