เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 15:07 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง