ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 15:08 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง