เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่่อมแซมปรับปรุงป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท สายทาง ชย.ถ.1-0020 บ้านหนองบัวขาว-บ้านท่าขามแป อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 เวลา 18:53 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง