ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายทาง อบจ.ชย.1005 คำปิง-บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 เวลา 19:10 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง