เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมบ้านพักครู และอาคารห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 20:31 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง