ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักครู และอาคารห้องสมุด โรงเรีนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 20:34 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง