ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 20:35 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง