ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 20:36 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง