เปิดเผยตารางราคากลางซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h จำนวน 20 ตัน (สถานที่ดำเนินการจัดส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:34 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง