ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกกบก หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง - บ้านกุดสวง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019 เวลา 15:37 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง