ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพรงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019 เวลา 15:40 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง