เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนแต้ ม.4 ต.หนองขาม-บ้านลำชี ม.6 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019 เวลา 16:07 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง