ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านจมื่น ม.3 ต.บ้านเดื่อ-บ้านโจด ม.4 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019 เวลา 16:20 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง