เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปีพ. ศ. 2562
หมายเลขเอกสาร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปีพ. ศ. 2562

ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญส มัยแรก ประจำปีพ. ศ. 2562 มีกำหนด 45 วันระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมมอหินขาวชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
    -
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:28 น. | เขียนโดย admin