เปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ที่ กทอ.61-02-36-0003 (นายอภิรักษ์ คุ้มกุดขมิ้น) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) เลขที่ 109879 เลขที่ดิน 261
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17:02 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง