ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร(องค์การบริหารส่่วนจังหวัดชัยภูมิ) ที่ กทอ.61-02-36-0003 (นายชวลิต เหล่าอูด) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) เลขที่ 26310 เลขที่ดิน 89
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 18:43 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง