เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านแข้ ม.5 ต.ผักปัง-บ้านโนนดินจี่ ม.5 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019 เวลา 16:35 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง