เปิดเผยราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทางบ้านหนองกก ม.8 ต.บ้านเพชร-บ้านโคกแสว ม.6 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2019 เวลา 15:38 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง