เปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling สายทางบ้านห้วยต้อน ม.1 ต.ห้วยต้อน - บ้านห้วยยาง ม.4 ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 10:40 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง