ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Ashaltic Concrete สายทางบ้านโนนแต้ ม.4 ต.หนองขาม-บ้านลำชี ม.6 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 13:59 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง