ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h จำนวน 18 ตัน (สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2019 เวลา 18:14 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง