ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 110 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 09 เมษายน 2019 เวลา 16:26 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง