ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 595 ชุด ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 14:02 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง