ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:00 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง