ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 จำนวน 160 ใบ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:04 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง