เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:46 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง