ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0103 บ้านหนองคัน - บ้านโคกกุง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2019 เวลา 17:48 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง