ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559 ตามโครงการจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559
หมายเลขเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2016 เวลา 21:38 น. | เขียนโดย admin