เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016 เวลา 15:00 น. | เขียนโดย admin