ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีมีหนึ่งรายการ)
หมายเลขเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2016 เวลา 16:31 น. | เขียนโดย admin